Ribbon Wax
Ribbon Wax
 Nhà sản xuất: USA,Japan,Korea
Ribbon Waxresin
Ribbon Waxresin
 Nhà sản xuất: USA, Japan, Korea
Ribbon Resin
Ribbon Resin
Resin là loại mực in chuyển nhiệt dùng cho tất cả các loại máy in truyền nhiệt được cấu tạo gồm 2 thành phần chủ yếu là chất sáp (Wax) dùng để làm chảy mực và chất nhựa dính (Resin) dùng để tăng độ kết dính của hỗn hợp mực trên vật liệu in.