Microgarde
Microgarde
- Bảo vệ  an toàn và hiệu quả
- Phòng chống ẩm mốc tốt trong các loại đóng gói đặc biệt là giày dép,thuộc da.
Stickers
Stickers
- Sticker
- Dùng trong ngành may mặc, mây tre lá
- Gốm.. thủ công mỹ nghệ...
Miếng chống mốc
Miếng chống mốc
- Giữ cho sản phẩm đóng gói luôn khô ráo.
- Ứng dụng nhiều trong ngành:
  May mặc, gốm sứ...